Strom pohybu pro život jaký je

JÓGOVNÍK

Dnešní doba jako příležitost k větší všímavosti, plynutí s tím co je, dynamické rovnováze, jednoduchosti, jasnosti záměru, kontaktu se svou vnitřní krajinou, naladění se na pulzaci nádechu a výdechu naší bytosti celé přírodyZveme Vás k lekcím v podobách jemných i dynamických, jež podporují vše zmíněné a nabízejí prostor k sebepéči a spojení se se svými zdroji na vlně dechu a pohybu.JÓGA, PILÁTES, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A DALŠÍ....

Lektorky: Lucka, Tereza, Jana